CAVE-SYS

  System CAVE-SYS przeznaczony jest do prowadzenia komunikacji głosowej w warunkach o ograniczonej przestrzeni. System znajduje zastosowanie w:

  • Ratownictwie górskim – w szczególności jaskiniowym,
  • Ratownictwie górniczym,
  • Ratownictwie technicznym – Zawodowa Straż Pożarna (katastrofy budowalne, studnie, sztolnie),
  • Budownictwie przemysłowym – tunele, metro – przenośny system łączności.

  Jak również podczas utrzymania i serwisowania:

  • Budowli,
  • Konstrukcji,
  • Instalacji podziemnych.

TRACE-SYS

  Lokalizacja personelu w oparciu o system łączności radiowej DMR

  Zastosowanie:

  • Ochrona obiektów
  • Hale i magazyny
  • Więzienia
  • Strefy zagrożone wybuchem

  Funkcje systemu:

  • określanie położenia monitorowanego obiektu (użytkownika radiotelefonu)
  • zastosowanie aktywnych znaczników radiowych pracujących w paśmie ISM 868MHz      
  • zastosowanie do przestrzeni ograniczonych gdzie sygnał GPS jest niedostępny
  • dane zebrane przez system możliwe do wyświetlenia w dowolnej aplikacji wizualizacyjnej lub w postaci statystyk – baza danych
  • minimalne zapotrzebowanie na częstotliwości pracy (używany 1 slot w DMR)
  • pełna integracja z radiotelefonem – wewnętrzna płytka, zewnętrzne złącze akcesoriów pozostaje wolne
  • oprogramowanie oparte o open-source’owe rozwiązania
  • dostępne 2 wersje systemu – iskrobezpieczna ATEX  i nieiskrobezpieczna
  • długa żywotność (nawet 2 lata) oraz łatwość wymiany baterii
  • możliwość wykorzystania gromadzonych danych w aplikacji użytkownika

  OPIS SYSTEMU

  Radiotelefon przenośny DMR Hytera (serii PD7xx) może zostać wyposażony w wewnętrzną płytkę odbiorczą o nazwie IRBTrace. IRBTrace odbiera sygnały z transponderów radiowych – beaconów  (np.: numer ID transpondera, RSSI) i przekazuje te informacje do Stacji Bazowej.

  W zależności od otrzymanej informacji dotyczącej lokalizacji, oprogramowanie Trace Data Manager wyświetla lokalizację wszystkich użytkowników radiotelefonów na zestawie plansz wizualizacyjnych obiektu.

  Transpondery Trace-Sys zostały zaprojektowane z myślą  o zapewnieniu prostej obsługi, bez konieczności zastosowania dodatkowej  infrastruktury kablowej.  
  Umożliwia to ograniczenie kosztów i czasu montażu systemu.

   

GUARD-SYS

  Cyfrowy system radiowej łączności głosowej z przeznaczeniem dla obiektów o ograniczonym zasięgu sygnału radiowego.

  ZASTOSOWANIE

  • Parkingi podziemne
  • Hale i magazyny
  • Bezpieczeństwo publiczne (Policja)
  • Ratownictwo

  FUNKCJE SYSTEMU
  System łączności radiowej GUARD-SYS zapewnia łączność radiową w obiektach i przestrzeniach o ograniczonej/zaburzonej propagacji fal radiowych.

  GUARD-SYS może pełnić rolę zarówno podstawowego systemu łączności radiowej, jak też może zostać wykorzystany do rozbudowy istniejącego systemu z ukierunkowaniem na pokrycie stref bez zasięgu radiowego, dzięki czemu martwe dotychczas strefy zostaną „doświetlone” sygnałem radiowym.

  Obok funkcji związanych z rutynowym wykorzystaniem łączności radiowej (np. przez pracowników ochrony, dozoru, obsługi, itp.), GUARD-SYS może współpracować z systemami radiowymi służb profesjonalnych (straż pożarna, policja) oraz ratownictwa technicznego, zapewniając łączność radiową w obiektach, w których konwencjonalne metody łączności są nieskuteczne bądź nie można polegać na ich niezawodności.

  Korzyści zastosowania cyfrowej technologii DMR:

  • krótkie wiadomości tekstowe (sms);
  • alarmowanie (man down/lone worker);
  • lokalizacja personelu w oparciu o technologię RFID w przestrzeniach, gdzie   sygnał GPS jest niedostępny;
  • weryfikacja tras patrolowych;
  • możliwość wykorzystania gromadzonych danych w aplikacji użytkownika.

  OPIS SYSTEMU
  GUARD-SYS działa w oparciu o kabel promieniujący, stanowiący rodzaj długiej, rozwiniętej anteny prowadzonej poprzez wszystkie obszary, w których wymagane jest zapewnienie łączności radiowej. Centralę systemu stanowi typowy układ przemiennika wraz z duplekserem oraz układami pomocniczymi.

  Centrala umożliwia konfigurację toru radiowego zgodnie z wymaganiami użytkownika (liczba kanałów transmisyjnych, przydział częstotliwości dla poszczególnych kanałów, odstępy kanałowe, itd.).
  W charakterze urządzeń końcowych mogą pracować zwykłe radiotelefony obsługujące tryb pracy przemiennikowej.

  GUARD-SYS pozwala na wykorzystanie wszystkich zalet i funkcji dostępnych w systemach DMR, łącząc je z technologią transmisji sygnałów radiowych w oparciu o właściwości kabla promieniującego.
  GUARD-SYS może być stosowany również w strefach wymagających użycia urządzeń budowy przeciwwybuchowej (ATEX)