1. Tranz-Tel
  2. Integracja w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych

Integracja w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych

Szeroko pojęta komunikacja i transmisja danych są podstawą i kluczowym elementem niemalże każdej działalności biznesowej. Nasza propozycja w zakresie integracji rozwiązań telekomunikacyjnych obejmuje dostawę spersonifikowanych, profesjonalnych systemów cyfrowej łączności radiowej oraz rozszerzenie ich możliwości poprzez integrację z systemami telefonii stacjonarnej (PABX), komórkowej (GSM), a także z systemami interkomowymi. Oferowane przez nas systemy łączności cechuje elastyczność zarówno w odniesieniu do ich rozmiarów – od przenośnych po systemy obejmujące swoim zasięgiem duże zakłady przemysłowe, miasta i gminy – jak i funkcjonalności.

Podstawowy system łączności może być dodatkowo zintegrowany z naszym autorskim systemem pozycjonowania wewnątrzbudynkowego Trace-SYS, oferując wizualizację miejsca przebywania użytkowników radiotelefonów. Jest to funkcja szczególnie pożądaną w przypadku pracy w środowisku niebezpiecznym (ochrona obiektów, hale i magazyny, zakłady karne) oraz tam, gdzie wymagana jest szybka reakcja w przypadku zaistnienia zagrożenia wypadkiem, awarią itp.

Instalacja i uruchomienie systemu cyfrowej łączności radiowej oraz jego integracja z wybranymi systemami komunikacji i transmisji danych poprzedzone są próbami propagacyjnymi. W przypadku wystąpienia miejsc o ograniczonej propagacji fal radiowych, gdzie łączność może podlegać zakłóceniom, wykorzystujemy zróżnicowane technologie „doświetlania” takich miejsc sygnałem radiowym (przemienniki, wzmacniacze, kabel promieniujący).

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu