1. Tranz-Tel
 2. Nasze rozwiązania

Nasze rozwiązania

Cyfrowe systemy łączności radiowej

Nasze wieloletnie doświadczenie w szeroko rozumianej branży teletechnicznej pozwala nam na swobodne projektowanie i wdrażanie cyfrowych systemów łączności radiowej dostosowanych do indywidualnych potrzeb każdego klienta. W naszej ofercie znajdują się kompletne, elastyczne, zintegrowane systemy komunikacyjne, obsługiwane w sposób całkowicie zdalny. Niezależnie od wybranej technologii (DMR, TETRA, NexEdge) w pełni cyfrowy charakter systemów radiowych zapewnia najwyższą jakość dźwięku i umożliwia łatwe wprowadzenie takich usług jak wiadomości tekstowe, pozycjonowanie GPS czy telemetria. Cyfrowe systemy łączności radiowej zapewniają zarówno rutynową komunikację podnoszącą efektywność działania przedsiębiorstw i klientów instytucjonalnych, jak i łączność w sytuacjach kryzysowych, niezależną od zewnętrznych operatorów, szyfrowaną, kompatybilną ze starszymi rozwiązaniami analogowymi, o najwyższych standardach bezpieczeństwa.

Usługi specjalistyczne

W ramach świadczonych przez naszą firmę usług specjalistycznych zajmujemy się m.in. kompleksową dostawą, instalacją, uruchamianiem i serwisem systemów. Realizujemy projekty dla branży przemysłowej i budowalnej w kraju i za granicą. Specjalizujemy się w wykonywaniu kompleksowych instalacji elektrycznych, teletechnicznych, automatyki oraz sygnalizacji pożaru. Wybrane usługi obejmują:

 • montaż tras kablowych
 • montaż i podłączanie rozdzielnic nn
 • okablowanie sieci strukturalnych
 • pomiary elektryczne
 • okablowanie instalacji AKPiA
 • okablowanie i programowanie instalacji BMS
 • prefabrykację rozdzielnic automatyki
 • instalacje SAP
 • instalacje CCTV
 • i wiele innych.

Ponadto świadczymy usługi w zakresie prototypowania oraz wydruków 3D i produkcji małoseryjnej.

MCA-1000digi+ – ZINTEGROWANY SYSTEM RADIOWEJ ŁĄCZNOŚCI CYFROWEJ ORAZ IDENTYFIKACJI PERSONELU I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO I INNYCH PRZESTRZENI O OGRANICZONEJ PROPAGACJI FAL RADIOWYCH

Działający w oparciu o kabel promieniujący system MCA-1000digi+ umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy użytkownikami radiotelefonów iskrobezpiecznych rozmieszczonych w dowolnym miejscu objętym zasięgiem pracy systemu, a także zapewnia łączność pomiędzy użytkownikami radiotelefonów a abonentami PABX oraz sieci GSM. Ilość dostępnych, niezależnych kanałów rozmownych uzależniona jest od liczby zainstalowanych przemienników. Pracując w trybie cyfrowym DMR zapewnia łączność bez zakłóceń i szumów z bardzo dużą dynamiką sygnału.

Zintegrowany system MCA-1000digi+ daje możliwość identyfikacji osób i pojazdów w wybranych punktach zakładu wydobywczego: na nadszybiu, na podszybiach, wzdłuż tras transportowych, a zwłaszcza w strefach o ograniczonym dostępie. Monitorowanie migracji załogi umożliwia między innymi określanie lokalizacji wybranego pracownika:

 • wyznaczanie trasy przejścia, włącznie z czasem:
 • pobrania lampy
 • zjazdu
 • wejścia w rejon
 • przebywania w rejonie
 • wyjazdu

Wszystkie podzespoły systemu (iskrobezpieczne zasilacze, wzmacniacze, radiotelefony) zostały opracowane przez nasz Dział rozwoju i dostępne są w wersji przeciwwybuchowej (I M1).

TRACE-SYS – LOKALIZACJA PERSONELU W OPARCIU O SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DMR

System cyfrowej łączności radiowej i lokalizacji personelu TRACE-SYS znajduje zastosowanie w ochronie obiektów, halach i magazynach, zakładach karnych i wszędzie tam, gdzie oprócz niezawodnej komunikacji wymagana jest wiedza o aktualnym miejscu przebywania użytkownika radiotelefonu. Radiotelefon przenośny DMR Hytera (serii PD7xx) jest wyposażony w wewnętrzną płytkę odbiorczą o nazwie IRBTrace.  IRBTrace odbiera sygnały (mi.in.: numer ID transpondera, RSSI) z transponderów radiowych – beaconów  rozmieszczonych na terenie obiektu i przekazuje te informacje do Stacji Bazowej.

W zależności od otrzymanej informacji dotyczącej lokalizacji, oprogramowanie Trace Data Manager wyświetla lokalizację wszystkich użytkowników radiotelefonów na zestawie plansz wizualizacyjnych obiektu.

Transpondery Trace-Sys zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu prostej obsługi, bez konieczności zastosowania dodatkowej infrastruktury kablowej. Umożliwia to ograniczenie kosztów i czasu montażu systemu.

GUARD-SYS – CYFROWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA OBIEKTÓW O  OGRANICZONYM ZASIĘGU SYGNAŁU RADIOWEGO

System łączności radiowej GUARD-SYS znajduje zastosowanie w obiektach o ograniczonej propagacji fal radiowych, takich jak parkingi podziemne, hale i magazyny, podziemne kondygnacje budynków itp. System łączności radiowej GUARD-SYS zapewnia łączność radiową w obiektach i przestrzeniach o ograniczonej/zaburzonej propagacji fal radiowych.

GUARD-SYS może pełnić rolę zarówno podstawowego systemu łączności radiowej, jak też może zostać wykorzystany do rozbudowy istniejącego systemu z ukierunkowaniem na pokrycie stref bez zasięgu radiowego, dzięki czemu martwe dotychczas strefy zostaną „doświetlone” sygnałem radiowym.

Obok funkcji związanych z rutynowym wykorzystaniem łączności radiowej (np. przez pracowników ochrony, dozoru, obsługi, itp.), GUARD-SYS może współpracować z systemami radiowymi służb profesjonalnych (straż pożarna, policja) oraz ratownictwa technicznego, zapewniając łączność radiową w obiektach, w których konwencjonalne metody łączności są nieskuteczne bądź nie można polegać na ich niezawodności.

LORKAN – SYSTEM OSTRZEGAWCZO-ALARMOWY DLA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W  KANAŁACH (TUNELACH, CHODNIKACH PODZIEMNYCH)

Przestrzenie ograniczone takie jak kanały, tunele lub chodniki podziemne charakteryzują się bardzo słabą propagacją fal elektromagnetycznych, tym samym zapewnienie komunikacji głosowej w oparciu o radiotelefony jest bardzo trudne, a po przekroczeniu odległości kilkudziesięciu metrów, jest niemożliwe. System LORKAN pozwala na skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem pracownika znajdującego się w kanale w odległości do 150m od włazu studzienki kanalizacyjnej.

LORKAN umożliwia komunikację pomiędzy pracownikiem znajdującym się w kanale a personelem znajdującym się na powierzchni, przy włazie studzienki.

SAMPLE-SYS – URZĄDZENIA DO AUTOMATYCZNEGO POBIERANIA MATERIAŁÓW SYPKICH

Od wielu wykonujemy kompleksowe instalacje systemów automatycznego pobierania prób, poczynając od projektu, poprzez adaptację miejsca instalacji, a na montażu i uruchomienia systemu skończywszy. Systemy każdorazowo dostarczane są z kompletną dokumentacją powykonawczą oraz z  wymaganymi certyfikatami. Prowadzimy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zarówno dostarczanych przez siebie systemów, jak również urządzeń innych producentów.

Systemy automatycznego pobierania prób węgla (próbobiorniki) umożliwiają pobieranie materiału na dwa sposoby:

 • Pobranie bezpośrednie próby ze strugi transportowanej taśmociągiem. Instalacja wymaga miejsca zarówno nad taśmociągiem jak i z boku; próba wycinana jest w trakcie ruchu taśmy przez element wycinający, następnie, według potrzeb, próba jest przetwarzana oraz pomniejszana, a naddatek powraca na taśmę załadowczą.
 • Pobranie próby z przesypu. Instalacja wykonana jest przy użyciu „szuflady” wysuwanej w przesypie z napędem zębatym lub szuflady z napędem łańcuchowym.

CAVE-SYS – SYSTEM ŁĄCZNOŚCI RADIOWEJ DLA PRZESTRZENI OGRANICZONYCH PROPAGACJI FAL RADIOWYCH

System CAVE-SYS przeznaczony jest do prowadzenia komunikacji głosowej w warunkach o  ograniczonej przestrzeni. System znajduje zastosowanie w:

 • Ratownictwie górskim – w szczególności jaskiniowym,
 • Ratownictwie górniczym,
 • Ratownictwie technicznym – Zawodowa Straż Pożarna (katastrofy budowalne, studnie, sztolnie),
 • Budownictwie przemysłowym – tunele, metro – przenośny system łączności.

Jak również podczas utrzymania i serwisowania:

 • Budowli,
 • Konstrukcji,
 • Instalacji podziemnych.

ARGUS – SYSTEM IDENTYFIKACJI PERSONELU I URZĄDZEŃ

ARGUS jest profesjonalnym i kompleksowym system lokalizacji i identyfikacji zarówno załogi, jak i  materiałów.

System ARGUS nie tylko spełnia warunki systemu bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem ATEX i  dopuszczeniem WUG, ale sam pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo w kopalni, będąc jednym z  podstawowych systemów wspomagających zarządzanie oraz prowadzenie akcji ratowniczej w  zakładach górniczych.

ARGUS jest systemem iskrobezpiecznym, został wyposażony w układ diagnostyki z możliwością wizualizacji i nadzoru w centralnej dyspozytorni. Układ ten czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu wraz z jego poszczególnych elementami składowymi.

KAJTO – SYSTEM PODZIEMNEJ LOGISTYKI MATERIAŁÓW

KAJTO jest nowoczesnym systemem zarządzania transportem materiałów na powierzchni oraz w podziemnej części zakładów wydobywczych. Wykorzystuje tagi (transpondery) bateryjne instalowane na wozach oraz infrastrukturę umożliwiającą transmisję danych do stanowisk obsługi.

System KAJTO obsługiwany jest w przeglądarce na dowolnym stanowisku komputerowym na powierzchni lub pod ziemią i na wielu stanowiskach jednocześnie.

Czas pracy taga bateryjnego wynosi od 4 do 8 lat, w zależności od warunków użytkowania.

Transmisja danych z/do systemu KAJTO realizowana jest dzięki infrastrukturze systemu „Argus” lub „MCA-1000digi”.

System KAJTO został opracowany w ścisłej współpracy ze specjalistami służb przewozu. Prześledzi trasy przewozu materiałów oraz wskaże miejsce stacjonowania wozów transportowych. W mgnieniu oka wygeneruje potrzebny raport, a w razie potrzeby znajdzie ładunek lub wóz według wielu zdefiniowanych kryteriów.

SEPP – SYSTEM EWIDENCJI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

SEPP jest systemem wspierającym proces użytkowania przyrządów pomiarowych od momentu wprowadzenia do ruchu aż do ich wycofania. Zachowuje przy tym pełną historię zdarzeń dla każdego urządzenia. Po wyposażeniu stanowiska wydawki w skaner kodów kreskowych, system SEPP zarejestruje zdarzenie wydania wielu urządzeń w zaledwie kilka sekund. Przed wydaniem skontroluje także, czy formalne i techniczne wymogi wydania urządzenia zostały spełnione.

SEPP jest doskonałą alternatywą dla papierowych ksiąg wyników wzorcowania. Po przeprowadzeniu procedury wzorcowania wystarczy zeskanować kod kreskowy urządzenia, system automatycznie rozpozna urządzenie, ilość czujników i typy gazów. Następnie dobierze odpowiednią butlę i wprowadzi jej aktualne stężenia. System zarejestruje wskazane przez urządzenie wartości oraz pracownika wykonującego test. W razie gdy wyniki nie spełnią wyznaczonych norm nie będzie możliwe ponowne jego wydanie. SEPP zoptymalizuje procedurę wydawania, wskazując, które urządzenia w najbliższych dniach musiałyby przejść ponowną procedurę wzorcowania ze względu na brak ich użycia. W łatwy sposób można sprawdzić aktualnie wydane urządzenia, znajdujące się w naprawie lub legalizacji. System wskaże historię pobranych przyrządów przez wybranego pracownika a nawet oddział. Kartotekę przyrządów można wyeksportować do systemu SZYK.

SCS-1000digi – SYSTEM ŁĄCZNOŚCI SZYBOWEJ

System łączności szybowej SCS-1000digi został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu radiowej komunikacji bezprzewodowej służbom obsługi szybu:

 1. maszyniście maszyny wyciągowej z obsługa stanowisk sygnałowych znajdujących się na podszybiach, w trybie pół dupleks
 2. obsłudze stanowisk sygnałowych na poszczególnych poziomach pomiędzy sobą, w trybie pół dupleks
 3. załodze znajdującej się w naczyniu szybowym (klatce) z maszynistą maszyny wyciągowej, w trybie pół dupleks
 4. załodze znajdującej się w naczyniu szybowym (klatce) z obsługą stanowisk sygnałowych znajdujących się na poszczególnych poziomach, w trybie pół dupleks.

System przeznaczony jest do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego i posiada certyfikat ATEX Ex I M1 ia.

FOD-900 – SYSTEM TRANSMISJI WIELOKRTONEJ

FOD-900 jest systemem przeznaczonym do zbierania i przesyłania informacji o procesie technologicznym z podziemia kopalni do punktu nadzoru – dyspozytora ruchu zakładu i  bezpieczeństwa. System zapewnia przesyłanie sygnałów dwustanowych i analogowych wolnozmiennych oraz prezentację stanu pracy urządzeń na tablicy synoptycznej i na stanowiskach komputerowych. System jest wielokanałowy tzn., że w jednym torze transmisyjnym, który stanowi para w kablu telekomunikacyjnym, zadeklarowano częstotliwości dla 30 kanałów. W każdym kanale można przesłać informację dotyczącą wybranego parametru kontrolowanego urządzenia. Przykładowo może to być: praca lub postój taśmociągów, pomp, wentylatorów, kombajnów, zamknięcie lub otwarcie tam wentylacyjnych itp. Dużą zaletą jest zasilanie nadajników części obiektowej z jednostki centralnej systemu umiejscowionej na powierzchni.

FOD-900 został wdrożony na wielu kopalniach i, zyskawszy status podstawowego systemu do transmisji informacji o procesie technologicznym, jest z powodzeniem stosowany i rozwijany do dziś.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu