ARGUS – SYSTEM IDENTYFIKACJI PERSONELU I URZĄDZEŃ

ARGUS jest profesjonalnym i kompleksowym system lokalizacji i identyfikacji zarówno załogi, jak i  materiałów.

System ARGUS nie tylko spełnia warunki systemu bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatem ATEX i  dopuszczeniem WUG, ale sam pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo w kopalni, będąc jednym z  podstawowych systemów wspomagających zarządzanie oraz prowadzenie akcji ratowniczej w  zakładach górniczych.

ARGUS jest systemem iskrobezpiecznym, został wyposażony w układ diagnostyki z możliwością wizualizacji i nadzoru w centralnej dyspozytorni. Układ ten czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem całego systemu wraz z jego poszczególnych elementami składowymi.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu