FOD-900 – SYSTEM TRANSMISJI WIELOKRTONEJ

FOD-900 jest systemem przeznaczonym do zbierania i przesyłania informacji o procesie technologicznym z podziemia kopalni do punktu nadzoru – dyspozytora ruchu zakładu i  bezpieczeństwa. System zapewnia przesyłanie sygnałów dwustanowych i analogowych wolnozmiennych oraz prezentację stanu pracy urządzeń na tablicy synoptycznej i na stanowiskach komputerowych. System jest wielokanałowy tzn., że w jednym torze transmisyjnym, który stanowi para w kablu telekomunikacyjnym, zadeklarowano częstotliwości dla 30 kanałów. W każdym kanale można przesłać informację dotyczącą wybranego parametru kontrolowanego urządzenia. Przykładowo może to być: praca lub postój taśmociągów, pomp, wentylatorów, kombajnów, zamknięcie lub otwarcie tam wentylacyjnych itp. Dużą zaletą jest zasilanie nadajników części obiektowej z jednostki centralnej systemu umiejscowionej na powierzchni.

FOD-900 został wdrożony na wielu kopalniach i, zyskawszy status podstawowego systemu do transmisji informacji o procesie technologicznym, jest z powodzeniem stosowany i rozwijany do dziś.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu