GUARD-SYS – CYFROWY SYSTEM ŁĄCZNOŚCI GŁOSOWEJ Z PRZEZNACZENIEM DLA OBIEKTÓW O  OGRANICZONYM ZASIĘGU SYGNAŁU RADIOWEGO

System łączności radiowej GUARD-SYS znajduje zastosowanie w obiektach o ograniczonej propagacji fal radiowych, takich jak parkingi podziemne, hale i magazyny, podziemne kondygnacje budynków itp. System łączności radiowej GUARD-SYS zapewnia łączność radiową w obiektach i przestrzeniach o ograniczonej/zaburzonej propagacji fal radiowych.

GUARD-SYS może pełnić rolę zarówno podstawowego systemu łączności radiowej, jak też może zostać wykorzystany do rozbudowy istniejącego systemu z ukierunkowaniem na pokrycie stref bez zasięgu radiowego, dzięki czemu martwe dotychczas strefy zostaną „doświetlone” sygnałem radiowym.

Obok funkcji związanych z rutynowym wykorzystaniem łączności radiowej (np. przez pracowników ochrony, dozoru, obsługi, itp.), GUARD-SYS może współpracować z systemami radiowymi służb profesjonalnych (straż pożarna, policja) oraz ratownictwa technicznego, zapewniając łączność radiową w obiektach, w których konwencjonalne metody łączności są nieskuteczne bądź nie można polegać na ich niezawodności.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu