LORKAN – SYSTEM OSTRZEGAWCZO-ALARMOWY DLA PRACOWNIKÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W  KANAŁACH (TUNELACH, CHODNIKACH PODZIEMNYCH)

Przestrzenie ograniczone takie jak kanały, tunele lub chodniki podziemne charakteryzują się bardzo słabą propagacją fal elektromagnetycznych, tym samym zapewnienie komunikacji głosowej w oparciu o radiotelefony jest bardzo trudne, a po przekroczeniu odległości kilkudziesięciu metrów, jest niemożliwe. System LORKAN pozwala na skuteczny nadzór nad bezpieczeństwem pracownika znajdującego się w kanale w odległości do 150m od włazu studzienki kanalizacyjnej.

LORKAN umożliwia komunikację pomiędzy pracownikiem znajdującym się w kanale a personelem znajdującym się na powierzchni, przy włazie studzienki.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu