MCA-1000digi+ – ZINTEGROWANY SYSTEM RADIOWEJ ŁĄCZNOŚCI CYFROWEJ ORAZ IDENTYFIKACJI PERSONELU I ŚRODKÓW TRANSPORTU DLA PRZEMYSŁU WYDOBYWCZEGO I INNYCH PRZESTRZENI O OGRANICZONEJ PROPAGACJI FAL RADIOWYCH

Działający w oparciu o kabel promieniujący system MCA-1000digi+ umożliwia prowadzenie rozmowy pomiędzy użytkownikami radiotelefonów rozmieszczonych w dowolnym miejscu objętym zasięgiem pracy systemu, a także zapewnia łączność pomiędzy użytkownikami radiotelefonów a abonentami PABX oraz sieci GSM. Ilość dostępnych, niezależnych kanałów rozmownych uzależniona jest od liczby zainstalowanych przemienników. Pracując w trybie cyfrowym DMR zapewnia łączność bez zakłóceń i szumów z bardzo dużą dynamiką sygnału.

Zintegrowany system MCA-1000digi+ daje możliwość identyfikacji osób i pojazdów w wybranych punktach zakładu wydobywczego: na nadszybiu, na podszybiach, wzdłuż tras transportowych, a zwłaszcza w strefach o ograniczonym dostępie. Monitorowanie migracji załogi umożliwia między innymi określanie lokalizacji wybranego pracownika:

  • wyznaczanie trasy przejścia, włącznie z czasem:
  • pobrania lampy
  • zjazdu
  • wejścia w rejon
  • przebywania w rejonie
  • wyjazdu

Wszystkie podzespoły systemu (iskrobezpieczne zasilacze, wzmacniacze, radiotelefony) zostały opracowane przez nasz Dział rozwoju i dostępne są w wersji przeciwwybuchowej (I M1).

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu