SCS-1000digi – SYSTEM ŁĄCZNOŚCI SZYBOWEJ

System łączności szybowej SCS-1000digi został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu radiowej komunikacji bezprzewodowej służbom obsługi szybu:

  1. maszyniście maszyny wyciągowej z obsługa stanowisk sygnałowych znajdujących się na podszybiach, w trybie pół dupleks
  2. obsłudze stanowisk sygnałowych na poszczególnych poziomach pomiędzy sobą, w trybie pół dupleks
  3. załodze znajdującej się w naczyniu szybowym (klatce) z maszynistą maszyny wyciągowej, w trybie pół dupleks
  4. załodze znajdującej się w naczyniu szybowym (klatce) z obsługą stanowisk sygnałowych znajdujących się na poszczególnych poziomach, w trybie pół dupleks.

System przeznaczony jest do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem metanu i pyłu węglowego i posiada certyfikat ATEX Ex I M1 ia.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu