SEPP – SYSTEM EWIDENCJI PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH

SEPP jest systemem wspierającym proces użytkowania przyrządów pomiarowych od momentu wprowadzenia do ruchu aż do ich wycofania. Zachowuje przy tym pełną historię zdarzeń dla każdego urządzenia. Po wyposażeniu stanowiska wydawki w skaner kodów kreskowych, system SEPP zarejestruje zdarzenie wydania wielu urządzeń w zaledwie kilka sekund. Przed wydaniem skontroluje także, czy formalne i techniczne wymogi wydania urządzenia zostały spełnione.

SEPP jest doskonałą alternatywą dla papierowych ksiąg wyników wzorcowania. Po przeprowadzeniu procedury wzorcowania wystarczy zeskanować kod kreskowy urządzenia, system automatycznie rozpozna urządzenie, ilość czujników i typy gazów. Następnie dobierze odpowiednią butlę i wprowadzi jej aktualne stężenia. System zarejestruje wskazane przez urządzenie wartości oraz pracownika wykonującego test. W razie gdy wyniki nie spełnią wyznaczonych norm nie będzie możliwe ponowne jego wydanie. SEPP zoptymalizuje procedurę wydawania, wskazując, które urządzenia w najbliższych dniach musiałyby przejść ponowną procedurę wzorcowania ze względu na brak ich użycia. W łatwy sposób można sprawdzić aktualnie wydane urządzenia, znajdujące się w naprawie lub legalizacji. System wskaże historię pobranych przyrządów przez wybranego pracownika a nawet oddział. Kartotekę przyrządów można wyeksportować do systemu SZYK.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu