TRANZ-TEL – 30 LAT DOŚWIADCZENIA

Jesteśmy obecni na rynku od 1990 roku

Tranz-Tel to prężnie rozwijająca się spółka, zarządzana zgodnie ze standardem ISO 9001:2015, która od ponad 30 lat projektuje, wykonuje i wdraża wysoce zaawansowane systemy dla wielu gałęzi przemysłu. Ponadto jesteśmy doświadczonym integratorem w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych, automatyki budynkowej i odnawialnych źródeł energii.

OBSZARY DZIAŁANIA

Specjalizujemy się we wdrażaniu i integracji złożonych instalacji i systemów:

 • cyfrowej komunikacji bezprzewodowej,
 • transmisji i wizualizacji danych,
 • identyfikacji personelu i urządzeń,
 • automatyki i pobierania prób, w szczególności dla zakładów przeróbczych kopalin,
 • instalacji elektrycznych i sieci słaboprądowych inteligentnych budynków oraz obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
 • rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym systemów łączności używanych w sytuacjach kryzysowych

Ponadto świadczymy dla górnictwa i przemysłu usługi w dziedzinie:

 • automatyki flotacji,
 • automatyki układu wzbogacania cieczy ciężkich,
 • tworzenia układów przygotowania i dozowania flokulantów,
 • sprzedaży i montażu urządzeń pomiarowych i czujników,
 • przeprowadzania kompleksowych modernizacji dyspozytorni zakładowych,
 • zabudowy ścian wizyjnych.

Na potrzeby naszych realizacji, zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO, produkujemy specjalistyczne urządzenia spełniające wymogi norm bezpieczeństwa i jakości (budowa przeciwwybuchowa, higiena):

 • iskrobezpieczne zasilacze, iskrobezpieczne radiotelefony,
 • iskrobezpieczne urządzenia transmisji danych i podziemnej transmisji radiowej,
 • iskrobezpieczne nadajniki do lokalizacji personelu i urządzeń,
 • mierniki momentu obrotowego.

W ramach przedstawicielstwa reprezentujemy w Polsce renomowanych producentów światowych:

 • urządzenia analityczne i pomiarowe firmy Steinfurth dla branży spożywczej,
 • armaturę iskrobezpieczną firmy Conflow,
 • armaturę przemysłową firmy Conflow Spa,
 • profesjonalne urządzenia radiokomunikacyjne firmy Hytera

ISO 9001:2015

Już w 1996 roku, jako jedna z pierwszych firm w województwie śląskim, poddaliśmy się certyfikacji w zakresie systemu zarządzania jakością według standardów ISO 9001:2015.

W chwili obecnej zakres certyfikacji obejmuje:

 • projektowanie, produkcję, montaż i serwis urządzeń elektroniki, automatyki i mechaniki przemysłowej dla górnictwa oraz usługi w tym zakresie,
 • projektowanie, produkcję, montaż i serwis systemów, sieci oraz instalacji teletechnicznych,
 • sprzedaż wyrobów i towarów.

NASZA MISJA

Zaspokajanie potrzeb klientów poprzez wzorową realizację przedsięwzięć

Ciągły rozwój dostarczanych urządzeń i technologii

Dbałość o rozwój i satysfakcję naszych pracowników

NASI KLIENCI

Do grona naszych wieloletnich klientów należą:

 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • generalni wykonawcy inwestycji,
 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • zakłady przemysłu spożywczego,
 • kopalnie węgla kamiennego, brunatnego i minerałów.

Tranz-Tel Sp. z o.o. otrzymał wsparcie w wysokości 197 212,86 zł. w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu