TRANZ-TEL – 30 LAT DOŚWIADCZENIA

Jesteśmy obecni na rynku od 1990 roku

Tranz-Tel to prężnie rozwijająca się spółka, zarządzana zgodnie ze standardem ISO 9001:2015, która od ponad 30 lat projektuje, wykonuje i wdraża wysoce zaawansowane systemy dla wielu gałęzi przemysłu. Ponadto jesteśmy doświadczonym integratorem w zakresie rozwiązań telekomunikacyjnych, automatyki budynkowej i odnawialnych źródeł energii.

OBSZARY DZIAŁANIA

Specjalizujemy się we wdrażaniu i integracji złożonych instalacji i systemów:

 • cyfrowej komunikacji bezprzewodowej,
 • transmisji i wizualizacji danych,
 • identyfikacji personelu i urządzeń,
 • automatyki i pobierania prób, w szczególności dla zakładów przeróbczych kopalin,
 • instalacji elektrycznych i sieci słaboprądowych inteligentnych budynków oraz obiektów przemysłowych i użyteczności publicznej.
 • rozwiązań telekomunikacyjnych, w tym systemów łączności używanych w sytuacjach kryzysowych

Ponadto świadczymy dla górnictwa i przemysłu usługi w dziedzinie:

 • automatyki flotacji,
 • automatyki układu wzbogacania cieczy ciężkich,
 • tworzenia układów przygotowania i dozowania flokulantów,
 • sprzedaży i montażu urządzeń pomiarowych i czujników,
 • przeprowadzania kompleksowych modernizacji dyspozytorni zakładowych,
 • zabudowy ścian wizyjnych.

Na potrzeby naszych realizacji, zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością ISO, produkujemy specjalistyczne urządzenia spełniające wymogi norm bezpieczeństwa i jakości (budowa przeciwwybuchowa, higiena):

 • iskrobezpieczne zasilacze, iskrobezpieczne radiotelefony,
 • iskrobezpieczne urządzenia transmisji danych i podziemnej transmisji radiowej,
 • iskrobezpieczne nadajniki do lokalizacji personelu i urządzeń,
 • mierniki momentu obrotowego.

W ramach przedstawicielstwa reprezentujemy w Polsce renomowanych producentów światowych:

 • urządzenia analityczne i pomiarowe firmy Steinfurth dla branży spożywczej,
 • armaturę iskrobezpieczną firmy Conflow,
 • armaturę przemysłową firmy Conflow Spa,
 • profesjonalne urządzenia radiokomunikacyjne firmy Hytera

ISO 9001:2015

Już w 1996 roku, jako jedna z pierwszych firm w województwie śląskim, poddaliśmy się certyfikacji w zakresie systemu zarządzania jakością według standardów ISO 9001:2015.

W chwili obecnej zakres certyfikacji obejmuje:

 • projektowanie, produkcję, montaż i serwis urządzeń elektroniki, automatyki i mechaniki przemysłowej dla górnictwa oraz usługi w tym zakresie,
 • projektowanie, produkcję, montaż i serwis systemów, sieci oraz instalacji teletechnicznych,
 • sprzedaż wyrobów i towarów.

Nasza firma obsługuje urządzenia zawierające źródła promieniotwórcze. Działalność ta nie wpływa niekorzystnie na zdrowie ludzi i na środowisko, ani nie powoduje uwalniania substancji promieniotwórczych do środowiska.

NASZA MISJA

Zaspokajanie potrzeb klientów poprzez wzorową realizację przedsięwzięć

Ciągły rozwój dostarczanych urządzeń i technologii

Dbałość o rozwój i satysfakcję naszych pracowników

RODO

POLITYKA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mając na względzie ochronę danych osobowych Naszych Pracowników, Współpracowników, Kontrahentów, Kandydatów do pracy oraz innych osób, których dane osobowe są przetwarzane przez naszą Spółkę, informujemy, że w związku z tym, iż w dniu 25 maja 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”, Firma Tranz-Tel Sp. z o. o. wprowadziła Politykę Ochrony Danych Osobowych.

Realizując założenia ww. polityki oraz obowiązki wynikające z art. 13 i art. 14 RODO, poniżej wskazujemy informacje na temat zasad dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych.

Klauzula informacyjna dla bazy marketingowej

Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tranz-Tel Sp. z o. o., Kobiór 43-210, ul. Centralna 37.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kuliszd@tranztel.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu marketingu bezpośredniego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ramach prawnie usprawiedliwionego interesu administratora jakim jest marketing bezpośredni.
 • kategoria danych osobowych: zwykłe.
 • Pana/Pani dane osobowe pozyskano z: powszechnie dostępnych źródeł, z Internetu.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowanych przez administratora aż do momentu wniesienia sprzeciwu.
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Klauzula informacyjna dla kontrahentów

Szanowni Państwo,

dnia 25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”).

Zgodnie z art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) zwanym dalej RODO informuję, iż:

 • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tranz-Tel Sp. z o. o., Kobiór 43-210, ul. Centralna 37.
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kuliszd@tranztel.com.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – dane niezbędne do realizacji umowy.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych lub podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia.
 • Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez Administratora(dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach działalności gospodarczej).
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji zamówienia.

NASI KLIENCI

Do grona naszych wieloletnich klientów należą:

 • organy administracji państwowej i samorządowej,
 • generalni wykonawcy inwestycji,
 • elektrownie i elektrociepłownie,
 • zakłady przemysłu spożywczego,
 • kopalnie węgla kamiennego, brunatnego i minerałów.

Tranz-Tel Sp. z o.o. otrzymał wsparcie w wysokości 197 212,86 zł. w ramach działania 3.4. Dotacje na Kapitał Obrotowy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu