DOŁĄCZ DO ZESPOŁU TRANZTEL

Z uwagi na specyfikę branży (górnictwo/elektroenergetyka/automatyka przemysłowa), w której działamy, poszukujemy montażystów oraz
specjalistów z zakresu elektryki i elektroenergetyki gotowych pracować w delegacji zarówno w kraju, jak i za granicą.

Mile widziani są także absolwenci szkół średnich i wyższych, jak również studenci ostatniego roku.

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres: praca@tranztel.com.pl

W stopce CV proszę wpisać Klauzule Zgody
Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tranz-Tel Sp. z o.o.,
  • Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – kuliszd@tranztel.com.pl,
  • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r. 4) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji.
  • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  • Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
  • Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  • Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu