Tranz-Tel – usługi, projektowanie, integracja. Rozwiązania na miarę potrzeb.

30 lat naszej obecności na rynku przekłada się na ogromne doświadczenie pracowników naszej firmy – instalatorów, techników i inżynierów. Nasz własny dział rozwoju od lat z powodzeniem wdraża autorskie rozwiązania i systemy (o których więcej w zakładce NASZE ROZWIĄZANIA), a ciągły rozwój dostarczanych urządzeń i technologii wraz z doświadczeniem zdobywanym przez naszą załogę poprzez udział w inwestycjach w kraju i za granicą pozwalają nam swobodnie korzystać w charakterze integratora z niżej wymienionych technologii:

DMR

(ang. Digital Mobile Radio) – otwarty standard cyfrowej łączności radiowej opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) wykorzystujący wielodostęp z podziałem czasowym TDMA.

NXDN

otwarty standard lądowej, dwukierunkowej łączności radiowej wykorzystujący modulację FSK i wspierający szyfrowanie transmisji głosu i danych.

TETRA

(ang. TErrestrial Trunked Radio (dawniej TransEuropean Trunked Radio)) – stworzony przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) otwarty standard cyfrowej radiotelefonicznej łączności dyspozytorskiej (trankingowej), powstały z przeznaczeniem zwłaszcza dla służb bezpieczeństwa publicznego i ratownictwa.

GSM

(ang. Global System for Mobile Communications) – najpopularniejszy standard telefonii komórkowej oferujący usługi związane z transmisją głosu, danych (na przykład dostęp do Internetu) i wiadomości w formie tekstowej lub multimedialnej.

WiFi

zestaw standardów stworzonych do budowy bezprzewodowych sieci komputerowych przeznaczonych również do budowania sieci lokalnych (LAN) opartych na komunikacji radiowej, czyli WLAN.

Dect

(ang. Digital Enhanced Cordless Telephony) – system cyfrowej łączności bezprzewodowej na niewielkich odległościach opracowany przez Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), według założeń przystosowany zarówno do transmisji mowy, danych, jak i krótkich wiadomości.

LFC

radiowe systemy komunikacji działające w oparciu o kabel promieniujący (ang. Leaky Feeder Cable) przeznaczone do pracy w górnictwie podziemnym, tunelach  i innych obiektach o ograniczonej propagacji fal radiowych.

RFID

(ang. Radio-Frequency Identification) –  systemy zdalnej identyfikacji radiowej, wykorzystujące aktywne lub pasywne identyfikatory radiowe.

DAS

(ang. Distributed Antenna System) – rozproszony system antenowy to sieć przestrzennie oddzielonych węzłów antenowych połączonych ze wspólnym źródłem za pośrednictwem nośnika transportowego, który zapewnia usługę bezprzewodową w obrębie obszaru geograficznego lub struktury.

LoRa

(ang. Long Range) – protokół i system komunikacji bezprzewodowej dalekiego zasięgu o małej mocy (LPWAN), przeznaczony do zastosowań komunikacji między urządzeniami Internetu rzeczy (IoT/M2M).

VoIP

(ang. Voice over Internet Protocol) – technologia umożliwiająca przesyłanie dźwięków mowy za pomocą łączy internetowych lub oddzielnych sieci wykorzystujących protokół IP.

MODBUS, MODBUS TCP

otwarty protokół komunikacyjny służący do komunikacji z programowalnymi kontrolerami. Umożliwia zarządzanie siecią takich urządzeń jak np. system sterowania temperatury i wilgotności.

ISM

(ang. Industrial, Scientific, Medical) – otwarte, nielicencjonowane pasmo radiowe, z którego zakresów korzystają systemy bezprzewodowej transmisji danych, np. WiFi oraz Bluetooth.

PRM, dPRM

(ang. Private Mobile Radio) – pasmo częstotliwości w okolicy 446 MHz (stąd znane również pod nazwą PMR 446), na którym można prowadzić bezpłatną foniczną łączność radiową. Również systemy radiowe wykorzystujące komunikację analogową lub cyfrową (dPRM).

LTE

(ang. Long Term Evolution) –  standard bezprzewodowego przesyłu danych zwiększający możliwości telefonii komórkowej poprzez podniesienie prędkości przesyłania danych, zmniejszenie opóźnień, zmniejszenie kosztów transmisji danych, uproszczenie architektury.

5G

technologia mobilna piątej generacji – standard sieci komórkowej będący następcą standardu 4G.

loT

(ang. Internet of Things) –  koncepcja, zgodnie z którą jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem instalacji elektrycznej inteligentnej KNX, sieci komputerowej i technologii bezprzewodowych.

Potrzebujesz więcej informacji, zapraszamy do kontaktu

POZNAJ NASZE ROZWIĄZANIA DLA BRANŻ

Menu